antecedentsL’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya. Nou anys després, i com a conseqüència del cop d’estat de Primo de Rivera, cessà gran part de la seva activitat, fins que es va dissoldre el 1925.

La Mancomunitat consistí en la federació voluntària de les quatre diputacions de Catalunya. Era una estructura, en primer terme, administrativa, però va dur a terme una cabdal acció de govern sota la presidència del seu principal impulsor, Prat de la Riba i, després de la seva mort, sota el mandat de Puig i Cadafalch. Ambdós van treballar en diversos projectes d’infraestructures, ensenyament i sanitat que han assentat les bases de la Catalunya moderna.

En l’àmbit de la cultura, la Mancomunitat va posar en marxa el primer sistema de biblioteques de l’Estat. El Projecte sobre la instal·lació a Catalunya d’un sistema de biblioteques populars fou aprovat per la Mancomunitat el maig de 1915. El Projecte, redactat pel polític i intel·lectual Eugeni d’Ors, va posar les bases del sistema bibliotecari del país, amb una organització estructurada i jeràrquica que incloïa una biblioteca central i unes biblioteques sucursals que haurien de treballar en xarxa. La capçalera d’aquest sistema hauria de ser la Biblioteca de Catalunya, que l’any passat, 2014, va celebrar el seu centenari.

 

1915, el naixement d’un sistema

El juliol de 1915 la Mancomunitat convoca el primer concurs per a l’adjudicació de quatre biblioteques populars i a la tardor del mateix any l’Escola Superior de Bibliotecàries ja comença a funcionar.

El 1918 es gradua la primera promoció de bibliotecàries i s’inauguren les quatre primeres biblioteques populars, una a cada província: Valls, Sallent, les Borges Blanques i Olot.

Per primera vegada les biblioteques tenen els llibres de lliure accés als prestatges, disposen d’una secció per a infants, presten llibres i la majoria tenen una sala destinada a activitats culturals i socials.

 

2015 el centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques de la Mancomunitat
centenariActualment el nombre de biblioteques s’ha incrementat considerablement per tal de poder oferir el màxim de servei als ciutadans i ciutadanes de tot el territori català. Una realitat indispensable la de facilitar l’accés a la cultura i respondre les necessitats de coneixement de la població catalana. Les xifres del sistema de biblioteques de Catalunya així ho demostren.