381 equipaments bibliotecaris

370 biblioteques

11 bibliobusos

411 municipis (7.018.093 habitants, el 93,34% de la població total) disposen de biblioteca (273 municipis) o de servei de bibliobús (138 municipis)

  • Variació 2010-2014: +9,48%

nombre_equipaments

 

Fons total: 13.930.497 volums

10.991.631 llibres

1.247.781 fons sonor

1.327.010 fons audiovisual

364.075 altres materials

  • Variació 2010-2014: +8,43%.

 

Ordinadors d’ús públic = 5.065

  •  Variació 2010-2014: +20,77%

ordinadors

 

Usuaris inscrits (carnets) = 3.577.213

  • Variació 2010-2014: +18,58%

carnets

 

Visites = 24.872.157

  • Variació 2010-2014: +4,92%

 

Préstecs = 14.783.545

  • Variació 2010-2014: -10,45%

1 de cada 8 ciutadans és usuari actiu dels serveis de préstec (955.698 usuaris actius durant 2014)

 tipus_document

 

Accés a internet = 5.972.248 sessions

  • Variació 2010-2014: +92,46%

mitjançant ordinadors d’ús públic: 3.939.204

mitjançant Wi-Fi: 2.033.044

 usuaris_internet

 

Activitats = 68.090 sessions, 1,5 milions d’assistents

  • Variació 2010-2014: +97,75%

Entre d’altres:

5.486 hores del conte

14.250 visites guiades

8.611 sessions de clubs de lectura