El manual de normes gràfiques any de les biblioteques és una eina que estableix i unifica criteris en l’aplicació de la marca de l’any de les biblioteques. Facilita, per tant, la presa de decisions en la tasca de comunicació i fixa les pautes per tal d’aplicar la marca correctament, amb l’objectiu de projectar una imatge ordenada i acurada del programa.

El manual ha estat elaborat tenint en compte el Programa d’Identificació visual de la Generalitat de Catalunya. Es tracta, en definitiva, d’una guia susceptible de modificació i/ampliació en un futur, en funció de les necessitats comunicatives o dels requeriments tecnològics dels suports on s’hagi d’aplicar.

La marca de l’Any de les biblioteques representa al llibre com eix principal i protagonista i és el paraigües gràfic dels esdeveniments a celebrar durant l’any 2015.

Podeu descarregar-vos el Logo definitiu de l’Any de les Biblioteques, en les seves diferents versions oficials.