commCelebrar el primer centenari de l’inici del pla de biblioteques de la Mancomunitat significa commemorar un moment històric. Un moment en el que la voluntat de ser del nostre país es va expressar amb dos dels seus trets més característics: situar la cultura com a prioritat del seu desenvolupament i crear sistemes perdurables des de la racionalitat de la planificació.int

La Mancomunitat va fusionar aquests dos conceptes en un gran pla que tenia com a principal objectiu que tots els ciutadans tinguessin a prop una font d’accés al coneixement: les biblioteques.

Avui, el país passa també per forts canvis socials. Les fonts d’accés al coneixement i a la cultura s’estan transformant a un ritme accelerat gràcies, principalment, a Internet. Cent anys després, la xarxa de biblioteques s’adapta als canvis i continua creixent, però cal una pensada més global: fugint de les idees preconcebudes i prioritzant la capacitat de transformació individual i col·lectiva que té el coneixement.

Les biblioteques no són només “centres d’accés bàsic a la cultura” sinó que han de ser centres generadors de reflexió i de suport al pensament:

  • Perquè donen resposta a les necessitats del país garantint la igualtat de l’accés al servei per a tots els territoris.
  • Perquè hi ha un cos de professionals compromesos amb el servei públic que asseguren la qualitat.
  • Perquè són la baula que connecta els continguts culturals més exigents i complexos amb els més populars amb una vocació educativa i transformadora.
  • Perquè integren funcions patrimonials vinculades a la nostra tradició i a la nostra llengua amb una mirada innovadora que mira al món i al futur.

Les biblioteques

bib

  • Fan una funció social i d’integració cultural. Són un equipament al servei de la cohesió social dels nostres barris, pobles i ciutats.
  • No només recullen, organitzen i difonen coneixement, sinó que també són un espai des d’on generar-lo. Els usuaris de les biblioteques no són només receptors sinó que també són creadors i productors.
  • Han afegit a la seva oferta de llibres productes de totes les indústries de la cultura i de la comunicació.
  • Són un important agent programador d’activitats diverses vinculades tant a la difusió de coneixement com a la reflexió
  • Tenen un paper clau en l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació. Tant pel que fa a l’alfabetització que ha d’evitar la fractura digital com per garantir la democratització que permet la connexió, l’accés a la xarxa.
  • Fan un paper clau en l’animació a la lectura, en la potenciació de la lectura en català i la normalització de la llengua i es vinculen amb tota la cadena editorial.