objectius

  1. Fer balanç i donar valor al model bibliotecari impulsat per la Mancomunitat de Catalunya.

 

  1. Posicionar el model de biblioteca pública de Catalunya per fer front als reptes de la societat de futur.

 

  1. Situar les biblioteques com a equipament cultural bàsic en els nuclis dels debats sobre les polítiques culturals. Per una banda, es difongui i es prengui consciència de la seva importància i, per una altra, es reflexioni -des d’una multiplicitat de perspectives- sobre la funció i el funcionament de la biblioteca del segle XXI.

 

  1. Difondre el paper de les biblioteques com a espai viu, que acull i expressa la màxima diversitat.

 

  1. Iniciar nous projectes, projectes que perdurin i que esdevinguin el llegat de l’any de les biblioteques.

 

  1. Crear les condicions i facilitar la participació ciutadana.